Namoh
38.11м Cheoy Lee (2003 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/namoh-19028/