Eleonora
49.5м Van der Graaf (2000 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/eleonora-24004/