Big Fish
45.0м McMullen & Wing (2010 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/big-fish-31003/