Ale Mia
32.0м Italcraft (2009 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/ale-mia-31969/