Alaska
43.9м Shipworks (2004 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/alaska-27207/