Giorgia
36.58м Benetti (2009 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/giorgia-30719/