Caprice
37.5м Oceanco (1994 г.)

Информация по лодке взята с сайта: http://www.charterfleet.com/charter-yachts/caprice-16211/